BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Az óvodai nevelést érintő járványügyi rendelkezésekRendkívüli intézkedések ebben a rendkívüli helyzetben. A megszorítások napról napra változnak, új és újabb rendeletek jelennek meg. Az alábbiakban vezető kormányhivatalnok szerzőnk foglalja össze az óvodákat érintő intézkedéseket.

 koronavírus, intézkedések

Ismét rendkívüli jogrendet hirdettek ki

A Magyar Közlöny 2020. évi 237. számában, 2020. november 3-án jelent meg a COVID-19 világjárvány második hulláma miatt szükségessé vált veszélyhelyzetről szóló rendelkezés kihirdetése. A 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelet értelmében a Kormány
– az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása,
– a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
– Magyarország egész területére
– 2020. november 4-i hatállyal veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Amint azt a tavaszi első járványhullám idején már bemutattuk, a veszélyhelyzet a magyar jogban a rendkívüli jogrend legenyhébb formája, amely lehetőséget ad a Kormánynak a gyors és operatív döntéshozatalra kormányrendeletek formájában. A Kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelölte ki, akit ennek a feladatának ellátásában az Operatív Törzs segít. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, továbbá az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos, rendkívüli intézkedések végrehajtásában.

A most kihirdetett rendkívüli jogrendre az Országgyűlés kilencven napig adott felhatalmazást a Kormánynak.

Védelmi intézkedések az óvodai nevelésben

A Magyar Közlöny 2020. évi 242. számában jelent meg a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet). A jogszabály kiadásának indoka, hogy a Kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, majd ennek alapján megállapította, hogy az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé.

A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó, rendkívüli intézkedések a kormányrendelet 17–19. §-aiban találhatók. Ezek felhatalmazást adnak arra, hogy a köznevelés – így az óvodai nevelés – esetében is a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó, egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért felelős miniszter határozatban rendelkezzen. A következő időszakban tehát miniszteri határozatok formájában jelennek majd meg az óvodai nevelést érintő, rendkívüli előírások.

Az óvodai nevelés továbbra is a normál formában folytatódik

A kormányrendelet kimondta, hogy az óvodai nevelés továbbra is a normál formában folytatódik. Ez azt jelenti, hogy 2020. november 11-ével nem került sor általános zárás, rendkívüli szünet elrendelésére. Amennyiben egy-egy óvodában, óvodai csoportban megjelenik a COVID-19 fertőzés, akkor abban az óvodában rendkívüli szünetet rendelnek el. Az erről szóló döntést az oktatásért felelős szaktárca és az Operatív Törzs közreműködésével az Oktatási Hivatal hozza meg. Arra tehát az óvodavezető, a fenntartó helyi hatáskörben továbbra sem jogosult.

A koronavírusos szülő gyermeke nem mehet közösségbe

Kiemeljük, hogy a szülőt a köznevelésről szóló törvényben szabályozott együttműködési kötelezettség terhei, amely alapján továbbra is bejelentési kötelezettsége áll fenn abban a tekintetben, hogy ő vagy gyermeke megfertőződött-e a koronavírussal. Továbbra is alapvető elvárás, hogy a gyermekközösségbe csak lázmentes, egészséges gyermek vihető! Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint, amennyiben a gyermek negatív, de a szülő koronavírus pozitív, akkor mindkettőjüknek karanténba kell vonulnia, a gyermek nem vihető gyermekközösségbe.

Továbbra is kötelező a testhőmérséklet-mérés

A kormányrendelet tartalmazza továbbá a 2020. október 1-jével bevezetett testhőmérséklet-mérés szabályait. Az előírások szerint az óvodába
– az ott foglalkoztatott személy, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
– a belépés során azt a gyermeket, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
– Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az óvodába való belépéshez megengedett testhőmérséklet-mértékét (ez jelenleg 37,8 Celsius-fok).
– A közhírré tétel mellett a tisztifőorvosi határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.
– Az óvoda vezetőjének feladata a testhőmérséklet-mérés szabályos végrehajtásának lebonyolítása, ellenőrzése.
– Az óvodába történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet-ellenőrzésnek alávetni.

Továbbra is hatályos a belépési korlátozás és tilalom

Az óvoda területére
– az ott foglalkoztatott személyen,
– az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
– a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
– a gyermeken és
– a gyermeket kísérő, nagykorú személyen kívül más személy továbbra sem léphet be.

A fenti szabály alól kivétel, ha a gyermeket az óvodába kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot szabályosan viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Újdonság: a rendszeres óvodai tesztelés bevezetése!

Újdonság a védelmi intézkedések között: a rendszeres óvodai tesztelés bevezetése. A kormányrendelet szerint a szakmai szabályoknak megfelelő. a SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas vizsgálat részletszabályairól külön kormányrendelet rendelkezik majd az óvoda nevelési tevékenységet végző dolgozója esetében. A jelenlegi ismeretek szerint heti rendszerességgel gyorstesztek alkalmazására kerül sor, amely a pozitivitást nagy (körülbelül 90 százalékos) valószínűséggel, a negativitást viszont csak 50–60 százalékos valószínűséggel képes jelezni. A gyorsteszt alkalmat ad a pozitivitást mutató személyek mielőbbi elkülönítésére, karanténba küldésére. A részletes szabályokat egy külön kormányrendelet tartalmazza.

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó decemberi számában.

2020-11-20
 
Írta: dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Az óvodai nevelést érintő járványügyi rendelkezések

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés