BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Óvodai járványügyi intézkedésekAz oktatásért felelős szaktárca először 2020. augusztus végén, majd a nevelési év kezdetének tapasztalataira is figyelemmel, szeptember 7-én tette közzé a COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos járványügyi előírásokat.

 

A megelőzés és a járványügyi védekezés eredményes végrehajtása érdekében a szaktárca a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (a továbbiakban: NNK) és az Operatív Törzzsel együttműködve egy intézkedési tervet készített, amely ugyan nem jogszabály, de kötelező alkalmazni minden óvodában (is).

Az intézkedési terv (a továbbiakban: protokoll) újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően kerül sor. A változásokról az óvodák tájékoztatást kapnak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az óvodavezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata pedig a végrehajtás ellenőrzése.

Az óvodák látogatása

Alapvető követelmény, hogy az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja, és a nevelőmunkában, a működtetésben is csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt!

Kiemelt felelősség van a szülőkön, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján ne vigyék, ne engedjék közösségbe a gyermeküket, hanem gondoskodjanak orvosi vizsgálatáról. Az óvodának erre fel kell hívnia a szülő figyelmét, amelyben ki kell térni arra is, hogy a szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Az a gyermek vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, csak a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

ÚJ rendelkezések

Kötelező lázmérés

A 2020. szeptember 18-án kihirdetett, új szabályok szerint 2020. október 1-jétől az óvodába
– az ott foglalkoztatott személy, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
– történő belépés során azt a gyermeket, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a fentiek végrehajtásáról.

Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét. A határozatról készült közleményt közhírré tétel mellett a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.

Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

Belépési korlátozás

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) kormányrendelet 5. §-a alapján az óvoda területére
– az ott foglalkoztatott személyen,
– az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
– a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
– a gyermeken és
– a gyermeket – az alábbiak szerint – kísérő nagykorú személyen
kívül más személy nem léphet be.

Ha a gyermeket az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy szabályosan maszkot visel, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Fontos, hogy minden óvodának meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a gyermek és szülői csoportosulások megelőzésére mind az intézmény területén, mind annak épülete előtt.

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül.

Minden óvodának javasolt, hogy a nevelési évben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (például: bál, kulturális program) rendezvényt halasszák későbbre, vagy megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra:
– az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
– az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
– zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
– a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

Fontos, hogy a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartsák meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

Belföldi kirándulások megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.

Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.

A járványügyi szempontból biztonságos óvodai környezet kialakítása

Az óvodák bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, és annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyermekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, amelyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.

Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, a textil törölköző használatát kifejezetten kerülni kell!

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes, a korosztályuknak megfelelő szintű tájékoztatást. Meg kell tanítani a gyermekeknek az ún. köhögési etikettet.

Rendszeres fertőtlenítő takarítást kell végezni

A nevelési év kezdetét megelőző fertőtlenítő nagytakarítást követően továbbra is követelmény, hogy minden óvodában időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. A fertőtlenítő takarítás elvégzése során figyelembe kell venni az NNK ajánlását, amelyet a protokoll 1. számú melléklete tartalmaz. A rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító-és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC-lehúzók) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. A takarítások végrehajtásának ellenőrzése az óvodavezető feladata.

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó októberi számában.

2020-10-01
 
Írta: dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Óvodai járványügyi intézkedések

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés