BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Mit tehet az óvónő, ha bántalmazó szülőt észlel?A szülő gyermekét súlyosan veszélyeztető magatartása esetén az óvodának kötelessége, hogy jelzéssel éljen, eljárást kezdeményezzen. De hogyan?

 Mit tehet az óvónő, ha bántalamzó szülőt észlel?

A bántalmazó szülő észlelése


Az óvodavezető szerint egy szülő gyermekei óvodai beiratkozásakor a síró gyermekét a többi kisgyermek jelenlétében megpofozta, megrugdosta. Ezt követően értesítették a rendőrséget, a gyermekjóléti szolgálatot, eljárás is indult a szülő ellen, aki szabadlábon védekezhetett. Az óvodavezető az oktatási jogok biztosának állásfoglalását kérte, hogy az óvodába járó többi gyermek és az óvodapedagógusok érdekében eltanácsolhatja-e a gyermekeket az intézményből, illetőleg kitilthatja-e a bántalmazó szülőt az óvodából.

Az oktatási jogok biztosának álláspontja szerint a szülő bántalmazó cselekedete kimerítheti a gyermekek veszélyeztetésének fogalmát. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 5. § n) pontja szerint a veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A Gyvt. 17. § (2) bekezdése a köznevelési intézmények, így az óvoda számára is kötelező feladataként jelöli meg, hogy jelzéssel éljenek a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, valamint hatósági eljárást kezdeményezzenek a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

A bántalmazott gyermek óvodai jogviszonya fennállásával kapcsolatosan irányadó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 49. § (1)–(2) bekezdése. A törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába felvett gyermekek jogviszonya kizárólag az ágazati törvény 53. §-ában meghatározott módon szüntethető meg, ezek között a bántalmazó szülői magatartás nem szerepel. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az óvoda szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. Ezeknek a szabályoknak a megtartása a szülők számára is kötelező.

 

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó januári lapszámában.

2023-07-14
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: egészség

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Mit tehet az óvónő, ha bántalmazó szülőt észlel?

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés