BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Mit tehet az óvónő, ha bántalamzó szülőt észlel?

A szülő gyermekét súlyosan veszélyeztető magatartása esetén az óvodának kötelessége, hogy jelzéssel éljen, eljárást kezdeményezzen. De hogyan?

 Mit tehet az óvónő, ha bántalamzó szülőt észlel?

A bántalmazó szülő észlelése


Az óvodavezető szerint egy szülő gyermekei óvodai beiratkozásakor a síró gyermekét a többi kisgyermek jelenlétében megpofozta, megrugdosta. Ezt követően értesítették a rendőrséget, a gyermekjóléti szolgálatot, eljárás is indult a szülő ellen, aki szabadlábon védekezhetett. Az óvodavezető az oktatási jogok biztosának állásfoglalását kérte, hogy az óvodába járó többi gyermek és az óvodapedagógusok érdekében eltanácsolhatja-e a gyermekeket az intézményből, illetőleg kitilthatja-e a bántalmazó szülőt az óvodából.

Az oktatási jogok biztosának álláspontja szerint a szülő bántalmazó cselekedete kimerítheti a gyermekek veszélyeztetésének fogalmát. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 5. § n) pontja szerint a veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A Gyvt. 17. § (2) bekezdése a köznevelési intézmények, így az óvoda számára is kötelező feladataként jelöli meg, hogy jelzéssel éljenek a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, valamint hatósági eljárást kezdeményezzenek a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

A bántalmazott gyermek óvodai jogviszonya fennállásával kapcsolatosan irányadó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 49. § (1)–(2) bekezdése. A törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába felvett gyermekek jogviszonya kizárólag az ágazati törvény 53. §-ában meghatározott módon szüntethető meg, ezek között a bántalmazó szülői magatartás nem szerepel. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az óvoda szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. Ezeknek a szabályoknak a megtartása a szülők számára is kötelező.

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó januári lapszámában.

2020-01-15
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: egészség

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Mit tehet az óvónő, ha bántalamzó szülőt észlel?

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés