BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Dr. Kalina Katalin előadása az aktuális jogszabály-változásokrólDr. Kalina Katalin (jogi szakokleveles köznevelési szakértő) Az aktuális jogszabályváltozások óvodákat érintő előírásai címmel tartott előadást a Menedzserpraxis Szakkiadó 2019. október 8-án a Lurdy Házban megrendezett A 2019/20-as nevelési év tanügyi feladatai és kihívásai az óvodákban elnevezésű országos szakmai konferenciáján.

 

Kalina Katalin jogértelmező előadásának összefoglalója

A sokszínű szakember, aki jelenleg tanárként és gimnáziumi igazgatóként tevékenykedik főként, jól ismeri az oktatás minden színterét, jogi hátterét, korábban óvodavezetőként is dolgozott, mindezek okán teljes rálátással bír a jelenlegi oktatási és nevelési szcénára. Előadásában az idei nevelési/oktatási évtől esedékes jogszabályváltozásokat vette górcső alá. Jó pár ilyet találhatunk, viszont kiemelte, hogy sok esetben csak finomhangolásokról van szó, illetve az óvodákra a módosításoknak csak kisebb hányada vonatkozik, ráadásul legtöbb esetben pozitív előjelűek ezek a változások. Az Nkt. bekövetkezett változásai miatt polémiák alakultak ki, de a megértéshez nézőpont-váltásra van szükség, hogy a lényeg előbukkanhasson. (A Magyar Közlöny 126. és 137. számában jelentek meg.) Figyelni kell arra, hogy a hatálybalépések nem egyöntetűek, hanem lépcsőzetes bevezetésűek, ez leginkább a fokozatosság elvét és az egymásra-épültségüket szimbolizálja.
A főbb sarokpontok a következők (Kalina természetesen azokat fejtette ki, amelyek az óvodai nevelést lényegesen érintették): a tankönyvrendelet hatályon kívül helyezése, a fejlesztő-pedagógus ellátás részletszabályozása, a tanárszakos hallgatók gyakornoki idejének módosítása, az óvoda- és iskola-kezdés szabályainak változásai, a nyilvántartásba vételi szabályok módosulása, az alternatív kerettanterv új szabályai, az egyedi tanrend/magántanulóság alapvetései és a Netfitt adatok kezelésére vonatkozó előírások. Ezek mellett abszolút releváns az alternatív óvodapedagógiai programokra vonatkozó kitételek, a pótlékokra vonatkozó kedvező változtatások érvényesülnek itt is, valamint részlegesen kihat az intézményvezetői megbízás feltételeinek módosítása a szférára, kiegészülve a továbbképzési szabályok ismérveivel és az adatvédelem szigorodása által bekövetkezett módosításaival.


Az óvodát mint intézményt tekintve az alapoknál kezdve a nyilvántartásba vételt lehet megvizsgálni. Itt minden követelménynek meg kell felelni egyszerre, hogy az aktus megtörténjen. A megszűnés esetére nézve külön kiemelték, hogy az esetben a fenntartó kötelessége a tanulók elhelyezése más, azonos kondíciókkal bíró tanintézményben. A működési engedély kiadásának fontos feltétele az állandó székhely megléte, bérlemény esetén a tartós szerződés és az anyagi fedezet biztosítása az előírás. A vezetői döntés fogalmának pontosítása is váratott magára. Ez egy hivatalos forma szerint zajlik, határozati formában, írásban kell elkészíteni és a tájékoztatást megtenni. Jogi szempontból a másodfokot ekkor a fenntartó képviseli, ezen túlmenően lehet polgári peres eljárást kezdeményezni egyet nem értés esetén. Igen lényeges az óvodakötelezettség korhatárának leszállítása, 5-ről 4 évre csökkent ez a szám. Ez az intézkedés 2020. január 1-tól hatályos, tehát a tanév közepétől van érvényben. A rendelet hangsúlyozza, hogy „a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva” kérhető egyáltalán ez a lehetőség, persze adódnak egyértelműnek számító esetek, adott családi körülmények vagy sajátos helyzetek (pl. betegség), amikor a kérelem megfelelően alátámasztott. A vezetői döntést egyébként 15 napig lehet megfellebbezni, a szülőknek erre az intervallumra kell ügyelniük. Az időtartam nem jelent okvetlenül kivárást, mert pl. a logopédiára rendelt gyermeket nem fogom visszatartani bő két hétig a foglalkozásoktól. Megegyezés hiányában az ügy a bíróságra kerül és ott folytatódik. Jó tudni, emelte ki Kalina, hogy a bíró az ügy jogi körülményeit és eljárását fogja vizsgálni a döntés szakmai kompetenciáját nem tiszte felülbírálni. (Megemlíthető a pereskedést felvállaló szülők kedvelt fóruma, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, mely nem számít bíróságnak, de bizonyos jogi kompetenciával rendelkezik és döntései sokszor megkérdőjelezhetőek.)  Lényeges kitételt kell megjegyeznie az érdekelteknek még, és ez a jogkör gyakorlójának a kiléte. Sok esetben megváltozott, az Oktatási Hivatal (OH) vette át ezt a funkciót legtöbb számban. Van, ahol a jogalkotó későbbre datálja a jogkör gyakorlójának megjelölését, amely várhatóan döntő többségben szintén az OH lesz (nem véletlenül, hiszen a tudás- és információbázis ott áll rendelkezésre, hivatali jogkörük pedig kiterjedt.)

A tankötelezettségre vonatkozó előírások is változnak majd, ezek január elsejével szintén (Nkt. 45§ (2) bekezdés) Inkább finomításról van szó és arról az elvárásról, hogy ne tartsák vissza az érett tanulókat az iskolától, mert az hátrányukra lehet. (A gyermek tankötelezettsége a tárgyév augusztus 31-ig betöltött 6. életévétől szól a pontos leírás alapján). Jó hírként könyvelhetjük el, mondta az egykori óvodavezető, hogy az Kkt.-ban elhíresült ún. 1 éves visszahívási szabály nem lesz érvényes az óvodák intézményvezetőire. A szabályozás alapját egyébként a 2013/326-os határozza meg, eléggé összetett ott is. Él az új rendelkezés, miszerint 4 év pedagógus munkakörben eltöltött idő elegendő a tisztség betöltéséhez. A vezetői szakvizsga meglétét előírja a törvény, de úgy rendelkezik, hogy egyéb összes feltétel megléte esetén halasztással elfogadható (azonnali beiskolázással) annak megszerzése, és a kinevezés emiatt nem kell, hogy meghiúsuljon. Az intézményvezetők kiválasztása nyilvános pályázat útján kerül betöltésre, erről az Nkt. 67 §-a intézkedik. Ha nem rendes pályázat döntött a jelöltről, abban az esetben a 2. év végén a nevelőtestület véleményez, szavazással dönt a meghosszabbításáról, ahol az összlétszám (tehát nem a jelenlévők létszáma) 2/3-ának voksa szükséges a döntés érvényességéhez. A foglalkoztatási jogviszony az óvodák esetén is többfajta lehet, ugyanis az általános önkormányzati rendszer mellett - az iskolákhoz hasonlatosan -, nemzetiségi önkormányzat, egyházi- vagy civil szervezet is lehet a fenntartó. Az óraadók kérdése is rendeződött, a 10-ről 14 órára emelt limit általánosságban javít majd az ellátottság mértékén, bár sok olyan esetről tudunk, hogy az óvodavezető magát is be kellett osztania csoporthoz, mert a munkaerőhiány semmilyen intézményt nem kímél. Részben ezzel is összefügg az összeférhetetlenségi szabályokon való lazítás, most már a hozzátartozói viszony nem zárja ki, hogy két ilyen minőségű vezető dolgozzon egy munkahelyen. (Példaként merült fel: ahol a feleség az óvodavezető, ott már nem tilos a férjnek gazdasági igazgatónak lennie.) A pótlékok viszonylatában is kedvező fordulatok következnek be (mértékét és milyenségét, feltételeit a Kormány rendeletben szabályozza).

A vezetői (vezető helyettesé, stb. is) pótlékok emelkedtek, míg a pedagógusok számára célfeladat kiírására és premizálására nyílik lehetőség. A jutalmazás előfeltétele a folyamatos teljesítménymérés, egészéves utánkövetéssel ellenőrizve. Az óvodákban természetesen szintén ki lehet jelölni célfeladatokat. Lényeges tudnivaló, hogy mint az iskolák esetében itt is külön kell, hogy váljon egymástól a feladat, a helyettesítés és a célfeladat hármasa. A külön díjazással jutalmazott célfeladat mindig egy többletfeladatot jelöl, ezalatt azt kell értenünk, hogy az óvodapedagógus kötelező idején és kötelező feladatán túl vállal el egy adott munkát. A kifizetés már nem előre megszabott metódus szerint történik, ugyanis a korábban alkalmazott ún. óradíj-rendszert megszüntették, így a díj mértékét a munkáltatóval kötött egyéni megállapodás  fogja meghatározni.

A riport teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó aktuális számában.

2019-10-24
 
Írta: Unger Zsolt
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Dr. Kalina Katalin előadása az aktuális jogszabály-változásokról

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés