BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Az óvoda elnevezése 2019Az óvoda által használható elnevezések szabályozását a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 123–127. §-aiban találjuk.

 

Fontos: az előírásokat a fenntartó típusától függetlenül alkalmazni kell, egyaránt vonatkoznak tehát
– a települési,
– a nemzetiségi önkormányzati, valamint
– az egyházi és
– magánfenntartású intézményekre.

Kizárólagos fenntartói hatáskör

Az óvoda hivatalos elnevezésének meghatározása – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a fenntartó kizárólagos hatáskörébe tartozik. A döntés hivatalos formája települési önkormányzat esetén képviselőtestületi határozat, alapítványi fenntartó esetén kuratóriumi határozat.

Kötelező az előzetes véleményezési eljárás

A köznevelésről szóló törvény 83. § (3) bekezdése garanciális jelleggel előírja, hogy a fenntartónak – annak típusától függetlenül – az óvoda nevének megállapításával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt le kell folytatnia a kötelező véleményezési eljárást. Az eljárás keretében
– az intézmény alkalmazotti közösségének,
– az óvodaszéknek,
– az óvodai szülői szervezetnek (közösségnek),
– a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő óvoda esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzatnak, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzatnak a véleményét kötelező beszerezni.

A vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll.

A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

Fontos: a véleményeknek még a fenntartói döntés előtt meg kell születniük, és a fenntartó tudomására kell jutniuk, a fenntartói döntéssel egyidejű vagy esetleg az utólagos véleménybekérés jogsértő!

Kiemeljük, hogy a vélemény nem köti ugyan a fenntartót a döntéshozatalban, de elmaradása jogszabálysértő döntést eredményez, és a fenntartói döntés megtámadhatóságát, érvénytelenségét vonhatja maga után!

Azoknak a fenntartóknak, amelyek több óvodát is fenntartanak, jelentős többletterhet jelenthet a kötelező véleményezési eljárás megszervezése, lefolytatása. Éppen ezért a köznevelésről szóló törvény 83. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy amennyiben a fenntartó három vagy annál több óvodát tart fenn, az előírt véleményeztetési kötelezettségének eleget tehet úgy is, hogy a tervezett intézkedésről szóló tájékoztatót az érintett köznevelési intézmény vezetőjének küldi meg azzal, hogy a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra, és hívja fel a véleményezésre jogosultak figyelmét arra, hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos véleményüket a jogszabályi határidő biztosítása mellett az óvoda vezetőjének küldhetik meg. A köznevelési intézmény vezetőjének a véleményeket a véleményezési határidő lejártát követő öt munkanapon belül kell megküldenie a fenntartónak.

A cikk teljes egészében elolvasható a Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó februári számában.

2019-01-23
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Az óvoda elnevezése 2019

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés