BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Tanfelügyeleti ellenőrzés az óvodábanA tanfelügyelet törvényben deklarált célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Lényeges kitétel, hogy az ellenőrzés - fenntartótól függetlenül - minden óvodát érint.

 

Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat

A „tanfelügyelet” – hivatalosan országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés – törvényi és miniszteri rendeleti szinten szabályozott. Az alapvető jogi kereteket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 87. §-a határozza meg. Az ágazati törvény rendelkezései szerint az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét. Ennek keretei között az óvodában folyamatos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez, amely intézményenként ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat.

Minden óvodát érint

Fontos eleme a szabályozásnak, hogy az nemcsak az önkormányzati fenntartású óvodákat, hanem a fenntartó típusától függetlenül, minden intézményt érint.

Az Oktatási Hivatal szerepe

Az Oktatási Hivatal látja el 2015. április 1-jétől az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tervezésével, szervezésével és lebonyolításával járó összes feladatot.

Az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer biztosítja a benne rögzített ellenőrzési jegyzőkönyvek és összegző szakértői dokumentumok ellenőrzést követő ötödik év december 31-éig történő elektronikus tárolását, és a hivatal, valamint az ellenőrzött személyek, intézmények és az érintett fenntartók számára az azokhoz való hozzáférés lehetőségét.

A tanfelügyelők

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést köznevelési szakértők végzik. Az ellenőrzésben csak az a köznevelési szakértő vehet részt, aki
– pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen szerepel az Országos szakértői névjegyzékben, valamint
– az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez szükséges szakmai ismereteket az Oktatási Hivatal által szervezett hatvanórás továbbképzés keretében elsajátította.

A pedagógus ellenőrzésében az érintett pedagógussal azonos munkakörben és intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt.

Az intézményvezető ellenőrzésében az érintett intézményvezetővel azonos intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt. Az intézményvezető vezetői ellenőrzésében részt vevő szakértők közül legalább az egyiknek szintén intézményvezetőnek vagy korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie.

Az intézményellenőrzést az adott intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakértő végzi. Ha az intézményvezető ellenőrzésére az intézményellenőrzés keretében kerül sor, a szakértők közül legalább egynek intézményvezetőnek vagy korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie.

Az ellenőrzésnek lehet munkajogi következménye

A köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy az óvodában a munkáltatói jogok gyakorlása során az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredményét figyelembe kell venni. Ez egyaránt jelenthet jó és rossz munkajogi következményeket egyaránt az óvoda vezetőjére és pedagógusaira nézve.

A fenntartó számára biztosított nyilvánosság

A törvény garanciális jelleggel biztosítja, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredménye és az azt megalapozó dokumentumok a fenntartó számára a fenntartott intézmény vonatkozásában nyilvánosak legyenek.

Fontos végrehajtási szabályok

A törvényhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 145–155. §-ai tartalmazzák. A miniszteri rendelet 145. §-a alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés általános célja, hogy az óvodák szakmai tevékenységét
– a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére,
– az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, valamint
– az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá
– az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.

A tanfelügyelet fajtái

A miniszteri rendelet 146. §-a alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésnek három fajtája van. Ez alapján az ellenőrzés irányulhat
– a pedagógus ellenőrzésére,
– az intézményvezető ellenőrzésére, valamint
– az intézmény ellenőrzésére.

Óvodája érintett a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben? Készüljön fel honlapunk segítségével! Felkészítő szakmai anyagunkat tanfelügyelők állították össze!

2019-01-08
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Tanfelügyeleti ellenőrzés az óvodában

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés