BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Ha beteg gyereket visznek óvodába...A hosszú tél és a gyakori megfázások előtt, így ősszel, egy világjárvánnyal a nyakunkon tmég korántsem lélegezhetünk fel. De azért nem árt felkészülni, hiszen a jogszabályok meghatározzák az óvoda feladatait betegség esetén.

 

Ha beteg a gyermek, nem látogathatja az óvodát

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 51. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt.

Amennyiben az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, két dolgot szükséges azonnal tennie:
– gondoskodni kell a többi gyermektől való elkülönítésről, és
– a lehető legrövidebb időn belül értesíteni szükséges a gyermek szüleit.

A betegség miatti távollét igazolása

Az utóbbi időben fellángolt a vita arról, hogy szükséges-e a könnyen gyógyuló betegségek miatt is az orvost felkeresni, miért nem igazolhatja az ilyen ok miatti távollétet a szülő. Tekintettel arra, hogy a betegség, valamint a gyógyult állapot megállapítása orvosszakmai kérdések, ezért azt, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az óvodát, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. A miniszteri rendelet 51. §-a alapján amennyiben a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A miniszteri rendelet alapján a mulasztást igazoltnak kell tekinteni – többek között –, ha a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja. Az óvodai helyi szabályozásnak nyilvánvalóan ki kell terjednie az orvosi igazolással kapcsolatos teendőkre is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az orvosi igazolásban foglaltak olyan orvosszakmai kérdések, amelyek vitatására az óvoda nem jogosult. Ugyanakkor orvosi szempontból is csak arról a tényről, körülményről, állapotról adható orvosi igazolás, amely az egészségügyi, orvosszakmai előírások hatálya alá tartozik. Ennek mérlegelése, eldöntése az orvos szakmai felelősségének a része. Mindebből adódóan az óvodának természetesen nincs jogosultsága az orvosi igazolásban leírtakat felülbírálni, azokat vitatni. Arra azonban módja van, hogy az orvosi igazolás benyújtásával kapcsolatosan határidőt állapítson meg, annak elmulasztását szankcionálja, az igazolás leadását óvodai ellenjegyzéshez kösse.

A házirend szerepe

Az óvodai mulasztások – így a betegség miatti távollétek – igazolásával kapcsolatosan a miniszteri rendelet úgy rendelkezik, hogy az óvoda házirendjében kell szabályozni a gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezéseket. Ebből következően a gyermek késésének, mulasztásának szabályozása alapvetően intézményi szintű döntést igényel, amelyet a belső szabályzatban a megfelelő részletességgel szükséges rögzíteni.

Hány napot igazolhat a szülő?

A hatályos köznevelési szabályok nem tartalmaznak olyan előírást, amely szerint az óvodában csak három napot igazolhat a szülő. Amint arra a miniszteri rendelet is utal, a szülő által igazolható mulasztások szabályait – köztük ezek mennyiségét is – helyben, az adott intézmény házirendjében, a helyi sajátosságok figyelembe vételével kell az óvodának szabályoznia. Ennek keretében a belső szabályzatnak kell előírást tartalmaznia például a mulasztás kezdetének megfelelő bejelentésére, ennek dokumentálására, a szülő által igazolható napok számára, az előírt bejelentési és dokumentálási határidő elmulasztásának következményeire, szankcionálására. A köznevelési jogszabályok tehát semmilyen formában nem tartalmaznak időtartambeli, illetve mennyiségi megkötést a szülő által igazolható mulasztásra. Annak számát, időtartamát az óvoda határozhatja meg belső szabályzatában, amelynek elfogadásakor, módosításakor – az ágazati törvény 25. § (4) bekezdése alapján – az óvodaszék is kötelező véleményezési joggal rendelkezik. A házirend továbbá nyilvános dokumentum.

Ha járvány van…

Szerencsére az utóbbi időben ritkán, de azért előfordulhat, hogy járványos megbetegedés üti fel a fejét az adott településen vagy az óvodában. Mit lehet/kell ilyen esetben tenni?

Rendkívüli szünet elrendelése

Amennyiben a betegség nem egyedi eset, hanem járványra utaló méreteket ölt, az óvodában rendkívüli szünet elrendelésére is lehetőség van. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. §-ának (5) bekezdése alapján az intézmény vezetője a fenntartó és a járási hivatal egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendelhet el nemcsak rendkívüli időjárás, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, hanem járvány esetén is.

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó áprilisi számában.

2020-11-10
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: egészség

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Ha beteg gyereket visznek óvodába...

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés