BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Tudnivalók a 2019. évi pedagógusminősítésekről2018. február 27-én közleményben hozta nyilvánosságra az emberi erőforrások minisztere a 2019. évi pedagógusminősítésekkel kapcsolatos döntését. Az alábbiakban a közlemény értelmezéséhez nyújtunk segítséget.

 

A miniszteri közlemény az alábbi linken érhető el: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2945-2018_kozlemeny.pdf


A pedagógusminősítésekről szóló további információkat a következő linken ismerhetjük meg: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2019_evi_pedagogusminosites


Az oktatásért felelős miniszter 35 000 pedagógus számára adja meg a 2019. évben a lehetőséget a pedagógusminősítések lebonyolítása tekintetében. A keretszám a 2018. évihez hasonlóan alakul annak érdekében, hogy minél több pedagógus léphessen az előmeneteli rendszer magasabb fokozataiba, azaz magasabb bért kaphasson 2020. január 1-jétől.


A 2019. évi minősítési keretszám eldöntésében fontos szempont volt, hogy előnyt élvezzenek, akik régóta rendelkeznek szakmai gyakorlattal vagy pedagógus szakvizsgával. Természetesen azokra, a pedagógiai munkát segítő munkakört betöltő kollégákra is vonatkozik a minősítési eljárás lehetősége, akik a nevelési-oktatási intézményekben vagy a pedagógiai szakszolgálati intézményekben dolgoznak pedagógus végzettséggel. A gyermekvédelemben pedagógus munkakört betöltőkről és az egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel rendelkező, kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottakról sem feledkezett meg a közlemény.


Gyakorlati tudnivalók és a jelentkezéssel kapcsolatos határidők


Fontos felhívni mind az intézményvezetők, mind a jelentkezők figyelmét arra, hogy a különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában, tehát 2018. március 31-én meg kell felelni!


A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványt az Oktatási Hivatal informatikai felületén a „Saját oldalra” belépve, az Intézmény gombra kattintva több módozatban is el lehet érni.


Az ikonok közül a „Jelentkeztetés minősítési eljárásra, eljárások adatainak megtekintése” elnevezésűre kell kattintani. Ekkor jelennek meg azok az ikonok, amelyek segítségével a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat tudjuk letölteni, valamint az intézményvezetők rögzíteni tudják a jelentkezéseket.


Az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is be kell tartania minden résztvevőnek a minősítésekkel kapcsolatos határidőket és feladatokat, melyek a következők:
•    A pedagógusok vagy a pedagógus végzettségű nevelő-oktató munkát segítők 2018. március 31-ig adhatják le intézményvezetőjüknél a 2 példányban kitöltött jelentkezési lapot. Itt is hangsúlyozom, hogy eddig az időpontig kell rendelkeznie minden jelentkezőnek a feltételekkel!
•    A jelentkezési lapon ki kell választani, hogy milyen intézménytípusban és mely munkakörben foglalkoztatják a jelentkezőt. Eltérő formátumú a jelentkezési lap a pedagógusok és a NOKS-munkavállalók számára.
•    A kitöltött jelentkezési lapon az intézményvezető a jogszerű foglalkoztatást tartalmazó oldalakat kitölti és aláírja.
•    A 2 példányból az egyiket megkapja a jelentkező, a másik az intézményben marad.
•    Fontos tudnivaló, hogy egy pedagógus vagy nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott csak egyféle eljárásra jelentkezhet!
•    Ezt követően az intézményvezetőknek kell ellenőrizniük a jelentkezők adatait a KIR személyi nyilvántartásban:
o    A jelentkező e-mail címe megegyezik-e a rendszeresen használt e-mail címmel?
o    Jól számolták-e ki a szakmai gyakorlati évek számát? [Irányadó jogszabályi előírás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 6. § és 6/A. §]
o    Helyesen rögzítették-e a munkakör ellátáshoz szükséges végzettségeket és szakképzettségeket?
o    Helyesen rögzítették-e a jelentkező munkakörét?
o    Helyesen rögzítették-e a jelentkező besorolását?
o    Helyesen rögzítették-e a gyakornok jelentkező minősítő vizsgájának időpontját? [Irányadó jogszabályi háttér a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2. §]
•    A KIR-ben rögzített adatok helyességéért az intézményvezető felel, ezért az ő feladata a körültekintő ellenőrzés.
•    Az intézményvezetőknek 2018. április 15-ig van lehetőségük a minősítő vizsgára vagy minősítési eljárásra jelentkezőket rögzíteni az OH informatikai rendszerében.
•    Amennyiben az intézményvezető nem vagy nem helyesen végzi el a jelentkeztetést, abban az esetben a munkavállalónak van lehetősége 2018. május 10-ig jelentkeznie. A jelentkezést írásban kell benyújtani az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központja részére. Ehhez a dokumentumhoz mellékletben csatolni kell az eredeti jelentkezési lap másolatát is.
•    A Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba történő besorolásra irányuló első minősítő vizsga és minősítési eljárás díjtalan.
•    A megismételt minősítő vizsga vagy minősítési eljárás és a Mesterpedagógus, továbbá a Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges eljárások díjkötelesek: a 2018. évben 71 050 Ft költséget jelent a pedagógus számára.
•    A díjköteles eljárások díját csak akkor kell megfizetnie a pedagógusnak, ha bekerül a minősítési tervbe. A jelentkező az Oktatási Hivataltól értesítést kap 2018. június 30. után. Ezt követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy befizesse a díjat.
•    A 2019. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok 2018. november 25-ig tölthetik fel portfóliójukat.

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó aktuális számában.

2018-03-19
 
Írta: Lukács-Kéméndi Ágnes
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Tudnivalók a 2019. évi pedagógusminősítésekről

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés