BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Egy választott nevelési helyzet megoldása drámajátékkalA gyermek szocializációs folyamatának fejlődése közben elsajátítja társadalmunk normáit, értékeit és ismereteit. Megtanulja, mely viselkedését tartja környezete jónak, és melyet rossznak. A gyermek azt, hogy mi a jó és mi a rossz, a felnőttek reagálásából tanulja meg. A szülők gyermekeiktől elvárják, hogy a kultúrájukban helyénvaló magatartás normáit magukévá tegyék és alkalmazzák is.

 

A drámapedagógia mint módszer alkalmazása az óvodában

A drámapedagógia, olyan pedagógiai szemlélet, amelynek középpontjában mindig a gyermek áll, akit úgy szeretnénk nevelni, hogy megtalálja a helyét a világban, a közösségben elvárt magatartásmintákat internalizálja, és ennek megfelelően is viselkedjen. Éppen ezért feladatunk, hogy a személyiségében lakozó jó tulajdonságokat megerősítsük, a kevésbé jókat gyengítsük. Játékainkkal hozzásegíthetjük ahhoz, hogy érzékszervei által is megtapasztalhassa a környező világot, megtanulhasson kapcsolatot teremteni, eligazodni a kapcsolatok hálójában, és képes legyen, például a korának megfelelő szintű kommunikációs technikák alkalmazására.

A játékos gyakorlatok improvizációra épülnek, ezáltal a gyermekeknek lehetősége nyílik arra, hogy önmagukat megmutathassák, az óvodapedagógusnak pedig arra, hogy megtalálja a gyermekhez vezető utat, és ha szükséges, az arra leginkább alkalmas módszer segítségével támogassa a gyermeket fejlődésében.

A szerepjáték kiváló alkalmat nyújt, a különféle fantázia- és valós játékhelyzetek gyakorlására. A közös játékban felfedezik a világot, és egyben önnön belső világukat is, amely kellő irányítás, és szakszerűség mellett megalapozhatja az egészséges, pozitív énkép kialakulását. Játékaink során, indirekt módon fejlesztjük, például morális érzékenységüket, érzelmi stabilitásukat, kreatív gondolkodásukat.

Esetleírás

A következőkben egy olyan nevelési helyzetet kívánok bemutatni, amelyet a drámapedagógia eszközével dolgoztunk fel. Azért használom a „feldolgozás” szót, mivel tapasztalatom szerint ez általában egy folyamat, több alkalom szükséges a probléma okának feltárására, szituációban való megjelenítésére, illetve alternatív megoldások keresésére.

– Csoport: hétéves óvodás gyerekek
– Létszám: tizenöt fő
– Téma: Füllentés, vagy igazmondás? – Mátyás király és az igazmondó juhász című mese segítségével
– Nevelési terület: erkölcsi nevelés
– Konkrét nevelési helyzet: A csoportban az egyik kisfiú – nevezzük Petinek – gyakran nem vállalja tetteinek következményeit, még akkor sem, ha szemtanúja felnőtt. Előfordult, amikor hátulról minden ok nélkül fellökte társát, és hogy miért tette, arra azt a kurta választ adja: „nem én voltam”.  Más esetben szintén minden konfliktus, előzmény nélkül rombolta le társa nagy gonddal készített építményét, és cselekedetét nem vállalva, másra fogta. A csoportban kezdett kialakulni az a helyzet, hogy társai nem szívesen fogadták közeledését, és meg is fogalmazták, hogy Peti bizony nem mond igazat.
– Nevelési célunk:
o    A gyermeket rávezetni, hogy helytelenül viselkedett, és hogy cselekedetét fel kell vállalnia, és nem mondhatja, hogy „nem én voltam”, „nem én tettem”.
o    Tapasztalja meg, milyen érzés, amikor neki nem mondanak igazat (mint király).
o    Tapasztalja meg azt is, milyen érzés, amikor ő nem mond igazat valamiről (mint juhász).
o    Érezze és élje át annak örömét, amikor elmondja az igazat, és emiatt megdicsérik.
o    Várható hatása: a pozitív élmény elindítja a pozitív énkép fejlődését, illetve a közösség által elvárt viselkedési minta kialakulásának irányába történő elmozdulást.
– Előzmény: Mátyás király és az igazmondó juhász meséjének elmesélése, dramatizálása.

Ráhangolódás mozgásos játékkal

Önkéntes alapon választunk egy „juhászt", míg a többi gyermek a bárány szerepébe bújik. A juhász a többieknek háttal áll, a bárányok tetszőlegesen mozoghatnak a térben. Amikor a juhász: „Megvagy bárány!” felkiáltással megfordul, a bárányt imitálók mozdulatlanná válnak (tehetik ezt álló vagy fekvő helyzetben). A juhász bőszen igyekszik mozgásra késztetni a bárányokat (amelyik bárány megmozdul juhász lesz), de a játék lényege abban áll, hogy az lesz a győztes, aki a bárányok közül mindvégig ellenáll a csábításnak, azaz mozdulatlan marad. Aki megmozdul vagy elneveti magát, szintén juhász lesz: így már két, majd egyre több juhász igyekszik mozdulatra bírni a bárányokat.

A mese elmesélése, felidézése közösen, képek segítségével

A következő lépésben a mesét rajz formájában, hét kártyán jelenítettük meg. A képek időrendi sorrendbe rakása, majd rövid elmesélése volt a gyerekek feladata.
– Burkus király, Mátyás király fogadása
– Burkus király, Juhász találkozása-beszélgetése
– Burkus király és lánya beszélgetése
– A lány és a juhász találkozása
– A lány a báránnyal
– A juhász a király palotája felé ballag
– A palotában, Mátyás király előtt a juhász.

Jelenetek eljátszása a meséből

– Első jelenet: A juhász a király palotája felé ballag
Instrukció: A mese megjelenítéséhez szükségem lenne egy juhászra. Ki szeretne lenni?
o    Állókép hangosítása:
Óvodapedagógus: „Reggel a juhász, azon gondolkodott, hogy mit mondjon ő most Mátyás királynak, hogy ne tudja meg, hogy az aranyszőrű bárány elveszett. Indult a kastélyba, és útközben végig törte fejét, mit fog mondani, ha a király elé kerül.”
A juhász a botjára támaszkodik, mozdulatlanul áll. A játék szereplői „kihangosítják” a juhász gondolatait.
o    A gyerekekhez intézett kérdés:
„Vajon mit gondolhat magában a juhász? Menj, érints meg őt, és mondd, szerinted mit gondolhat? Vajon hogyan érzi magát most a juhász? Milyen érzés lehet, amikor nem szeretné, hogy kiderüljön az igazság?”

(A kérdések célja, hogy kiderüljenek a gyermekekben rejlő „igazságok”, az ezzel kapcsolatos gondolatok.)
A gyerekek fejében más-más gondolat született. Például: „Majd azt mondom, hogy elszökött, megette a farkas.” „Nem is veszett el, ott legel a többiekkel.” „Rosszul érzi magát, fáj a hasa- feje”. „Reszket félelmében.”
Miután minden gondolat elhangzott, megkérdeztük Petit: „Te mit mondtál volna a királynak?" Peti:"Hát, hogy ellopták.”

– Második jelenet: A juhász a király palotája felé ballag
A kérdések a valódi igazság megfogalmazására irányultak. Választunk egy juhászt.
o    Állókép hangosítása:
Óvodapedagógus: „Reggel a juhász, azon gondolkodott, hogy mit mondjon most Mátyás királynak, hogyan is fogja elmondani neki, hogy az aranyszőrű bárányt elvesztette. Indult a kastélyba, és útközben elpróbálta, hogyan mondja el az igazságot, ha a király elé kerül.”
A juhász botjára támaszkodik, mozdulatlanul áll. A játék szereplői kihangosítják a juhász gondolatait.
o    A gyerekekhez intézett kérdés:
„Hogyan fogja elmondani a juhász a királynak, hogy valóban elveszett az aranyszőrű bárány? Most, hogyan gondolkodhatott a juhász? Menj, érints meg őt, és mondd, vajon mi jár a fejében?”
A gyerekek válaszai, például: „Szépen kérték a bárányt és odaadtam.” „Nem volt egy krajcárom sem, eladtam.” „A szüleim és a testvéreim otthon éheznek, kellett a pénz, ezért odaadtam az arra jövő királylánynak.”
Vajon hogyan érzi magát most a juhász? Például: „Nagyon izgul a juhász.” „Reszket, mint a nyárfalevél.” „Fél, hogy a király tömlöcbe veti, vagy a fejét veszi.”
Ebben a jelenetben Peti is elmondta gondolatát, amely így szólt: „Odaadtam a bárányt a medvének, mert azt hittem, különben megesz engem.”

– Harmadik jelenet: A juhász a király színe előtt nem vallja be az igazságot
Ennél a jelenetnél a negatív érzelmek átélése és kifejezése a cél.
Választunk egy juhászt és egy királyt. Petit választottuk királynak.
o    Instrukció: „Juhász, légy szíves menj el a királyhoz, és közöld vele, hogy elveszett a bárány, de úgy mondd, hogy a király ne tudja meg az igazat!”
 
Juhász: „Adj Isten fenséges Királyatyám, sajnálatos dolog történt, mert az aranyszőrű bárányt ellopták.”
Óvodapedagógus: „A juhász nem mondott igazat a királynak, mert emlékeztek rá, hogy azt mondta, hogy  ellopták”. Erre a király nagyon szomorú lett. Kérdezzétek meg a királyt, mit érzett, amikor a kedvenc juhásza ezt a magyarázatot adta.”
A gyerekek megkérdezik a „királyt” (Petit), hogy mit érzett, és az érzéseiket mozgással, mimikával is megjelenítik.
Peti válasza: „Szomorú voltam, majdnem sírva fakadtam, meg mérges is voltam.”

– Negyedik jelenet: A juhász a király színe előtt bevallja az igazat
Ennél a jelenetnél a pozitív érzelmek átélése és kifejezése a cél.
Választunk egy juhászt és egy királyt. Peti most a juhász lesz.
o    Instrukció: Juhász, légy szíves járulj a király elé, és valld be teljes szívedből a teljes igazságot, mi történt az aranyszőrű báránnyal!
Juhász: „Fenséges Királyom, a bárányt egy kedves lánynak odaadtam, mert szépen kérte.”
Óvodapedagógus: „A juhász elmondta a királynak az igazat. Kérdezzétek meg, kérlek a juhászt, milyen érzés volt igazat mondani! Hogyan érezhette magát a juhász?
A gyerekek megkérdezik a „juhászt” (Petit), hogy mit érzett, és az érzéseiket mozgással, mimikával is megjelenítik.
Peti válasza: „Nagyon féltem, de bátor is voltam. Jól éreztem magam.”

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó januári számában.

2017-12-12
 
Írta: Vass Katalin
 
Rovat: játék

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Egy választott nevelési helyzet megoldása drámajátékkal

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés