BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Határidők a 2018-as minősítésre jelentkezéshezA minősítésre kötelezetteket az intézményvezető hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben. A nem kötelező minősítő eljárásra a pedagógus az intézményvezetőnél jelentkezhet 2018. március 31-éig az erre szolgáló, kitöltött jelentkezési lappal. Az intézményvezető a jelentkezéseket köteles 2018. április 15-éig rögzíteni az Oktatási Hivatal informatikai rendszerében.

 

Az emberi erőforrások minisztere 2017. február 28-án tette közzé a 218. évi minősítési keretszámról szóló határozatát az Oktatási Hivatal honlapján.

A fentiek szerinti kötelező minősítés

– a Gyakornok fizetési fokozatba soroltak minősítő vizsgája, valamint

– a Pedagógus I. fizetési fokozatból a Pedagógus II. fokozatba lépéshez előírt minősítési eljárás.

 

A főszabály szerint a Pedagógus I. fokozatba történő besorolás után leghamarabb hat év szakmai gyakorlat után lehet jelentkezni a Pedagógus II. fokozatba soroláshoz szükséges minősítési eljárásra, a Pedagógus I. fokozatba kerüléstől számított kilenc év szakmai gyakorlatot követően pedig kötelező minősítési eljárásban részt venni, kivéve, ha a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, azaz 1958. szeptember 1-je előtt született [Nkt. 97. § (21) bekezdés].

 

A jelentkezés

 

A jelentkezési lapok az OH honlapjáról tölthetők le: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/jelentkeztetes

 

Az OH kétféle jelentkezési lapot bocsátott ki,

– a pedagógus- és

– külön a NOKS-munkakörökben foglalkoztatottaknak.

 

A 2018. évi jelentkezési lapok új eleme a minősítésre jelentkező hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy az intézményvezető a minősítéshez szükséges szakképzettségeket igazoló dokumentumokat az OH jelentkeztető felületén rögzíthesse.

 

Közleményében a miniszter felhívja az intézményvezetők figyelmét arra, a minősítő vizsgára vagy minősítési eljárásra jelentkeztetett pedagógusok esetében a jelentkezés rögzítése előtt ellenőrizze, és szükség szerint korrigálja a Köznevelési Információs Rendszer Személyi (KIR) nyilvántartásában rögzített adatait az alábbi szempontok figyelembevételével:

– a szakmai gyakorlati idő számítása esetén csak a jogszerű foglalkoztatás időtartama vehető figyelembe,

– a pedagógust a jelentkezéskor megjelölt minősítési munkakörben jogszerűen foglalkoztassák,

– a jelentkezés időtartama alatt (2017. március 1–31.), de legkésőbb a jelentkezési határidő lejártának napján (2017. március 31-én) a pedagógus az adatait kezelő intézményben aktív jogviszonnyal rendelkezzen – munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony szünetelése alatt lévő foglalkoztatottak az eljárásra nem jelentkeztethetőek.

 

Hányan vehetnek részt 2018-ban minősítő vizsgán és minősítési eljárásban?

 

A 2017. évi minősítési keretszámmal azonosan, 2018-ban is 35 000 fő vehet részt minősítésben. A meghatározott keretszám fölött az OH jogosult további 500 főt – a jelentkezési határidőn túl is – „folyamatosan felvenni a minősítési tervbe a szakértői, a szaktanácsadói képzésre jelentkező, a feltételeknek megfelelő pedagógusokat annak érdekében, hogy a következő évek minősítési folyamataihoz, valamint az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében megszervezésre kerülő pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokhoz megfelelő számú mesterpedagógus szakértő, szaktanácsadó álljon rendelkezésre.” A Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítési eljárás esetében – a Köznevelési Kerekasztal munkacsoportjának javaslatára –különös feltételként a több évtizedes szakmai gyakorlat, illetőleg a pedagógus-szakvizsga került a határozatba.

 

Ez az első év, amikor pedagógusokon kívül a nevelési-oktatási, illetve a pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott, pedagógus-szakképzettséggel rendelkezők, valamint a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben, valamint az egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak is jelentkezhetnek minősítési eljárásra.

 

Kiknek kötelező 2018-ban minősítésben részt venni?

 

A határozat 2017-ben kizárólag Gyakornokok számára ír elő kötelező minősítést. Az idei közleményben nincs feltüntetve Pedagógus I-ből Pedagógus II. fokozatba lépésre szolgáló minősítési eljárásban való részvételi kötelezettség. Azért emelendő ki, hogy mindazok, akik Pedagógus I. fokozatba vannak besorolva, nem kötelesek minősítési eljárásra jelentkezni, mert ha jelentkezésüket beadják, a végrehajtási rendelet igen korlátozottan teszi lehetővé, hogy utána a jelentkezéstől hátrányos jogkövetkezmény nélkül visszalépjenek.

Idén azok a pedagógus-előmeneteli rendszer szerint Gyakornok fokozatba soroltak kerülnek kötelező jelleggel a 2018. évi minősítési tervbe, akik a jelentkezési időszak alatt

– aktív jogviszonnyal rendelkeznek (tehát nincsenek például fizetés nélküli szabadságon),

– gyakornoki idejük a 2018. évben jár le, vagy

– első minősítő vizsgájuk sikertelenül zárult, és meghosszabbított gyakornoki idejük a kormányrendelet alapján 2018. évben jár le, továbbá

– azok a nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben, pedagógus-szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatottak, akiknek a gyakornoki ideje a 2018. évben jár le, valamint

– azok a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben, továbbá egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak, akiknek a gyakornoki ideje a 2018. évben jár le.

 

Kik jelentkezhetnek a 2018-ban lefolytatandó minősítési eljárásra?

 

Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárásra jelentkezhetnek azok a Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusok, akik

– jogszerűen foglalkoztatottak,

– legkésőbb 2017. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkeznek, és

– legalább 20 év szakmai gyakorlatuk van, vagy

– legalább 8 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, illetve

– az Ép. r. 35.§-ának (4) bekezdése szerint ezzel egyenértékű képzettséggel rendelkeznek.

 

A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű:

– a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, vagy

– 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.),

– a klinikai, a pedagógiai és tanácsadó szakpszichológusi,

– a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvosi,

– a gyermekgyógyász,

– a gyermek neurológus,

– a pszichiáter

– szakorvos és a szociális szakvizsga.

A gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó intézményben a szociális szakvizsga is megfelelő.

 

Minősítési eljárásra jelentkezhetnek még azok a Pedagógus I. vagy ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok, akik bekerültek a 2015. vagy 2016. évi minősítési tervbe, de a 2015. évi vagy 2016. évi minősítési eljárásuk sikertelenül zárult.

 

 A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó áprilisi számában.

2017-03-22
 
Írta: Nagy Erzsébet
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Határidők a 2018-as minősítésre jelentkezéshez

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés