BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

MÁK-ellenőrzés az óvodákbanKerületünkben, decemberben történt ez a látogatás. Az ellenőrzés tapasztalatait, mint intézményvezető, az alábbiakban összegzem, abban bízva, hogy írásom segítségül szolgálhat más óvodáknak.

 

Az értesítés a Fenntartó részére érkezett, melyben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényi felhatalmazásra hivatkozva, az Áht. 59. § (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést végeznek. Időtartamát 10 munkanapban határozták meg, melyben 4 fő vett részt.

A helyszíni ellenőrzéssel érintett időszak: 2015. szeptember 1-től 2015. december 31-ig tartó időszak volt, tehát az előző tanév első része.

„A helyszíni ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben (a továbbiakban: 2015. évi Kvtv.) meghatározott – támogatások elszámolása az alábbi jogcímeken megalapozott-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A 2015. évi Kvtv. 2. melléklet

  • II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
  • II.2. Óvodaműködtetési támogatás
  • II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.”1

 

Az ellenőrzött időszakra vonatkozóan az ellenőrzéshez az alábbi dokumentumokat kérték a kerület minden óvodájától.

-        Hatályos alapító okiratok, annak módosításai

Amennyiben az intézmények fenntartója intézményfenntartó társulás:

-        érvényes társulási megállapodása, azok módosításai, a társult önkormányzatoknak a jóváhagyó testületi határozatai, megállapodásai

-        az adott köznevelési intézmény költségvetésének közös elfogadásáról szóló képviselő-testületi rendelet/rendeletek, vagy annak kivonata/kivonatai.

 

Továbbá:

-        a vizsgált nevelési év közoktatási statisztikái,

-        az intézmény pedagógiai programja,

-        szervezeti és működési szabályzat, házirend,

-        az intézményekben foglalkoztatottak alkalmazási okiratai, kinevezései.

 

Az önkormányzati elszámolást alátámasztó analitikus nyilvántartások és dokumentumok:

-        „könyvelési programból kinyomtatott főkönyvi kivonat, amely kormányzati funkciónként tartalmazza a kiadásokat és bevételeket,

-         könyvelés alapját képező bizonylatok (dokumentumok, számlák, megállapodások, stb.).”2

A helyszíni ellenőrzéssel érintett jogcímek dokumentumai:

Tanügyi dokumentumok:

-        felvételi és előjegyzési napló,

-        felvételi és mulasztási napló,

-        óvodai csoportnapló,

-        óvodai törzskönyv,

-        tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény,

-        a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció.

(20/2012. EMMI rendelet 88. § a)-f) pontjának megfelelően.

-        Szülői nyilatkozat vagy értesítés óvodaváltásról azon gyermekek esetében, akik az adott óvodában október 1. és december 31. között kezdték meg óvodai nevelésüket

-        „(Szülői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy gyermekük első alkalommal vesz részt óvodai nevelésben /229/2012. Korm. rendelet 37. §. (5) bek.), vagy óvodaváltásra került sor. Értesítés óvodaváltásról: az előző óvoda által kiállított dokumentum.).

-         Az óvodai ellátásban részesülő gyermekekre vonatkozóan az oktatási azonosító számokról a KIR adatbázisból nyomtatott listák a 2015/2016. nevelési évben a 2015. október 1-jei állapotra vonatkozóan [Köznev. tv. 44. § (3) bekezdés a) pont; 229/2012. Korm. rendelet 48. § (4)].”3

-        A vizsgált időszakban augusztus 31-éig 7. életévüket betöltött gyermekek esetében a szakértői bizottság javaslata.

-        Az igazolatlanul távollévők esetében (10 napnál több) a szülők két alkalommal történt írásbeli értesítése; határozat a jogviszony megszüntetéséről.

-        A nem magyar állampolgárságú gyermekek esetén a jogszerű tartózkodás igazolására szolgáló dokumentumok.

 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozóan:

-        szakértői bizottsági szakvélemények,

-        egyéni fejlesztési tervek, értékelési lapok,

-        a gyógypedagógus szakember alkalmazására, végzettségére és szakképzettségére vonatkozó dokumentumok.

 

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásához

-        Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők esetében az oktatási azonosító számokról a KIR adatbázisból nyomtatott listák az ellenőrzött időszakra vonatkozóan.

-        A foglalkoztatást alátámasztó dokumentumok, (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaszerződés módosítás, jogviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok, munkaköri leírás) a pedagógusokra, vezető-helyettesre, a nevelőmunkát közvetlenül segítők vonatkozásában.

-        Az Önkormányzat ellenőrzési időszakra elfogadott költségvetése, a vizsgált köznevelési intézményben alkalmazott létszámokra vonatkozóan.

 A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó aktuális számában.

2017-02-27
 
Írta: Naygné Szabó Etelka
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

MÁK-ellenőrzés az óvodákban

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés