BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Egészségfejlesztés a nevelési-közoktatási intézményekbenA 37/2014. (IV.30.) EMMI-rendelet tartalmazza a közétkeztethetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat. A rendelet hosszas egyeztetés után 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba. A szabályozás értelmében nem szabad az iskolákban szénsavas vagy cukrozott üdítőt árusítani, a menzákon pedig ebéd készítés során magas zsírtartalmú húskészítményeket felhasználni.

 

Közvetlen eredménye, hogy eltűnt a menzákon a só és cukortartó az étkező asztalokról, elindítva ezzel egészségkultúránk változását is. A sikeres változás egyik záloga a közoktatási intézményekben van, az által, hogy miképpen tudnak hozzájárulni a diákok egészségesebbé tételéhez, egészségkultúrájuk fejlesztéséhez. Ugyanis a só valóban eltűnt az iskolai menzákról, de az étkezést igénybe vevő diákok sajnos még elég sok iskolában „zsebben viszik” a menzára a sót, vagy iskolába menet vásárolják meg a cukros szénsavas üdítőket. Nem elég egy látványos fizikai korlátozás, az iskolákban a lényeges változásokhoz komplex, teljes körű egészségfejlesztési programot kell megismertetni, megvalósítani.

 

Az egészség megőrzése és védelme társadalmi felelősség, melynek egyik alapfeltétele a fizikai aktivitás fokozása a lakosság körében. Az egészséges, mozgásformákban gazdag életmód többek között a túlsúly, elhízás elleni küzdelem hatékony eszköze. Az aktív és egészséges életmódra nevelést, annak elterjesztését, a testmozgás népszerűsítését a magyar lakosság körében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága kiemelt feladatának tartja, a jogi szabályozás mellett pedig számos intézkedéssel kívánja elősegíteni. Az egészséges életmódra nevelést a legfiatalabb korosztályoknál kell kezdeni, melynek egyik legfontosabb színterét az iskola adja. Mindezt figyelembe véve indultak meg olyan népegészségügyi törekvések, melyek a lakosság, kiemelten a gyermekek mozgás iránti elkötelezettségét kívánják javítani, így fejlesztve az egészségi állapotukat.

Az ifjúság-egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése. Az emberi erőforrások minisztere felhatalmazást kapott, hogy az oktatásért felelős miniszterrel és a sportpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a közoktatási intézményekben történő TIE-re vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-ba, 2011 július 1-jei hatályba lépéssel beiktatott rendelkezés). Ennek során biztosítani kell a korcsoportokhoz igazodva a közoktatási intézményekben a teljes körű egészségfejlesztés (a továbbiakban: TIE) bevezetését és megvalósítását (42. §).

A TIE-re vonatkozó rendelkezések a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) keretében kerültek újraszabályozásra.

 

TIE jellemzője:

 • Figyelembe veszi a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait.
 • Koordinált, nyomon követhető, mérhető, értékelhető módon kell megtervezni.

 

TIE célja:

 • A nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben (128. §).

TIE folyamata

 • Eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő (128. §).

TIE-vel összefüggő feladatok, melyek különösen

 • az egészséges táplálkozás,
 • a mindennapos testnevelés, testmozgás,
 • a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
 • a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
 • a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
 • a személyi higiéné területe.

 

Ezért az iskoláknak mindennapos működésük során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a TIE-vel összefüggő feladatokra, így a mindennapos testnevelés, testmozgás minél hatékonyabb elterjesztésére.

Az iskolai egészségfejlesztés (vagyis a tanulók egészséges életmódra nevelése) akkor hatékony, ha teljeskörű. Ez az alábbiak teljesülését jelenti:

 

 1. Mindegyik fő egészség-kockázati tényezőt (egészségtelen táplálkozás, mozgásszegénység, a lelki egészség hiányosságai, egészségműveltség hiányosságai) befolyásolja.
 2. Az iskola mindennapi életében folyamatosan és rendszeresen jelen van.
 3. Az egészségfejlesztést megvalósító iskola minden tanulója részt vesz benne.
 4. A teljes tantestület részt vesz benne (miközben az iskola összes nem-pedagógus dolgozója is segíti). A pedagógusok fő segítője az iskola egészségügyi szolgálat.
 5. Bevonja a szülőket és az iskola közelében működő, erre alkalmas intézményeket és civil szervezeteket, valamint az iskola társadalmi környezetét, pl. a fenntartót is.

 A cikk teljes egészében elolvasható az Intézményvezetői Tanácsadó aktuális számában.

2016-11-04
 
Írta: Dr. Veres Gábor
 
Rovat: egészség

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Egészségfejlesztés a nevelési-közoktatási intézményekben

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés