BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

A nyári törvénymódosítások óvodákat érintő előírásaiA nemzeti köznevelési törvény óvodákat érintő legújabb módosításai olyan lényeges kérdéseket érintettek, mint például a finanszírozott időkeret vagy a támogatás összekötése az óvoda nyitva tartásával.

 

Rövid időn belül két alkalommal, 2016 júniusában és júliusában az óvodák működését is illetően módosult a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény).

 

A júniusi változásokat a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: megalapozó törvény) vezette be, részben júniusi, részben 2016. szeptember 1-jei hatályba lépéssel. A módosítások a Magyar Közlöny 2016. évi 88. számában jelentek meg.

 

A finanszírozott időkeret pontosítása

 

A köznevelésről szóló törvény 8. §-ának (3) bekezdésében– 2016. szeptember 1-jei hatályba lépéssel –pontosították a finanszírozott időkeret tartalmi elemeit. A módosítás eredményeként az óvodai nevelés 6. melléklete szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja

− a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá azt, hogy

− a fenntartó az óvodában heti tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.

 

− A heti ötven óra időkeretben az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján elkészített pedagógiai program végrehajtása történik.

− A heti tizenegy óra időkeretben a szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek helyben történő speciális ellátása teljesül úgy, hogy

  • a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket fejlesztőpedagógus,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekeket a sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányon végzett gyógypedagógus helyben foglalkoztatásával látja el az óvoda.

 

A fentiekhez kapcsolódóan a megalapozó törvény 2016. szeptember 1-jével az alábbiak szerint módosította a köznevelésről szóló törvény 6. számú mellékletét is.

Az átlagbéralapú támogatás mértéke a nyitvatartási időhöz igazodik

 

A jogalkotó az átlagbéralapú támogatás megállapítását a gyermek óvodai benntartózkodása helyett – a fenntartó típusától függetlenül – 2016. szeptember 1-jétől a feladatellátási hely szerinti nyitva tartáshoz igazította. Ebből a célból a köznevelésről szóló törvény minimum napi nyitvatartási időként legalább nyolc órát határoz meg. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc órát, úgy nem jár a teljes támogatás. Az átlagbéralapú támogatás pontos mértékét továbbra is a költségvetési törvény tartalmazza. A fentiekre figyelemmel az ágazati törvény 8. §-a új (6) bekezdéssel egészült ki, amely szerint óvoda esetében – főszabály szerint – a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, ez az időtartam azonban a fenntartó engedélyével csökkenthető.

 

Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc órát, a költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót.

 

Amennyiben a fenntartó engedélye alapján az óvoda hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető.

 A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó aktuáils számában.

2016-07-22
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

A nyári törvénymódosítások óvodákat érintő előírásai

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés