BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Az iskolaérettség megállapításával kapcsolatos óvodai feladatokLassan közeledik az iskolai beiskolázási időszak, és ezzel kapcsolatosan az óvodáknak is van teendőjük. Tekintsük át röviden, melyek ezek!

 

Általános szabály szerint a tankötelezettség beálltához két feltételre van szükség:

− a jogszabályban meghatározott életkor elérésére, valamint

− az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétére.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 45. § (4) bekezdése alapján a tankötelezettség kezdetéről – főszabályként − az óvoda vezetője jogosult dönteni. Amennyiben a gyermek nem járt óvodába, a tankötelezettség kezdetéről – értelemszerűen – nem dönthet az óvoda, ebben az esetben a döntést iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság hozza meg.

Az óvoda feladatai

 

A miniszteri rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban

− amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,

− dönt a hatodik életévét augusztus 31-éig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről,

− szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha

  • a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
  • a gyermek nem járt óvodába,
  • a szülő nem ért egyet az iskolaérettség meglétéről kiállított óvodai igazolással vagy azzal az óvodai döntéssel, hogy a gyermek maradjon még óvodai nevelésben, vagy

−szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-éig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

Az óvodai szakvélemény

 

A miniszteri rendelet 93. §-a értelmében az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására szolgáló három példányból álló nyomtatvány. A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvéleményen fel kell tüntetni

− az óvoda nevét,

− OM azonosítóját és

− címét.

 

A nyomtatvány tartalmazza

− a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét,

− az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény

  • a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét,
  • a gyermek további óvodai nevelését,
  • a gyermek iskolaérettségének megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát javasolja,

− a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvodavezető aláírását,

− a szülőnek a szakvélemény megismerését igazoló aláírását.

 

A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény egy példányának az óvodában kell maradnia, egy példányát pedig át kell adni a szülőnek.

 

Amennyiben az óvodavezető a gyermek további óvodai nevelésére tesz javaslatot, akkor az egyik példányt meg kell küldeni a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

 A cikk teljes terjedelmében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó című folyóirat aktuális számában.

2016-02-23
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Az iskolaérettség megállapításával kapcsolatos óvodai feladatok

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés