BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Az óvodai gyermekétkeztetés új előírásaiAz óvodák működését is érintően, több ponton megváltozott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

 

Az óvodai gyermekétkeztetés új előírásai

 

A gyermekétkeztetés egyre fontosabb helyet foglal el a gyermekek számára biztosított természetbeni ellátások között, figyelemmel

− az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztésére,

− a nevelésbe vett gyermekek ingyenes gyermekétkeztetésének biztosítására és

− a gyermekétkeztetésre fordított növekvő költségvetési forrásokra.

 

Ezzel összhangban a gyermekvédelmi törvény módosítása nyomán 2016. január 1-jétől a természetbeni ellátások között nyert szabályozást a gyermekétkeztetés, mint olyan ellátás, amely meghatározott feltételek fennállása esetén ingyenesen vagy kedvezményesen igénybe vehető.

 

Fontos új elem az eddig nem szabályozott szünidei gyermekétkeztetésnek a rászoruló gyermekek meghatározott köre részére kötelező önkormányzati feladatként történő előírása is.

 

A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változott, de a gyermekétkeztetés szabályozása ezentúl kiterjed az óvoda zárva tartása esetén biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésre is.

 

A gyermekétkeztetés természetbeni ellátásnak minősül

 

A gyermekvédelmi törvény 21. §-a alapján természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve a szociális törvény hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére – többek között –

− az óvodában,

− a fogyatékos gyermekek nevelését ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok nappali intézményében, valamint

− az óvoda zárva tartása alatt.

 

Az új szabályok alapján az első két eset az úgynevezett intézményi, a harmadik pont az úgynevezett szünidei gyermekétkeztetés körébe tartozik. Mindkét feladat biztosítására kötelezett önkormányzat a feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.

 

Az intézményi gyermekétkeztetés tartalma

                                                                                                                  

A gyermekvédelmi törvény 21/A. §-a alapján, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében az óvodában és a nem bentlakásos intézményben a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon

− a déli meleg főétkezést, valamint

− tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.

 

A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell

− az óvodai nevelési napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és

− az óvodai nevelési napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket.

 

Ki biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést?

 

A gyermekétkeztetést alapvetően a települési önkormányzat biztosítja az általa fenntartott óvodában, de ez a feladata az egyházi és a nem állami fenntartónak is az általa fenntartott óvodában, valamint a fenntartónak az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.

 

A főváros közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott óvodában − a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő óvoda kivételével – a gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja.

 

A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani a gyermekétkeztetést abban az óvodában, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.

 

Újdonság: a szünidei gyermekétkeztetés

 

Fontos új elem a szabályozásban a szünidei gyermekétkeztetés bevezetése 2016. január 1-jével. A gyermekvédelmi törvény 21/C. §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

− a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani, és

− ezen kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

 

A települési önkormányzat a kötelező szünidei gyermekétkeztetést az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

 

Új végrehajtási szabályok

 

A megváltozott gyermekétkeztetési szabályokhoz kapcsolódóan a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) új előírásokkal egészült ki.

 

 A cikk teljes terjedelmében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadócímű folyóirat aktuális számában.

2016-02-16
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Az óvodai gyermekétkeztetés új előírásai

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés