BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Óvodai szakértők és szaktanácsadók 20162015 tavaszán lépett hatályba A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet), amely a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM-rendeletet váltotta fel. A jogszabály az óvodai köznevelési szakértőkre vonatkozó szabályokat is megváltoztatta, az alábbiakban ezeket a változásokat mutatjuk be.

 

A szakértői jogállás feltételei

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 82. §(1) bekezdése alapján köznevelési szakértőkéntkizárólag az a személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a személynek az igénybevételéhez fűződnek, aki

− büntetlen előéletű,

− nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgáltatási törvény) szerint az Oktatási Hivatalnak ez irányú szándékát bejelentette, vagy

− meghatározott esetben az Oktatási Hivatal engedélyezte azt számára.

 

A törvényi előírások alapján a köznevelési szakértői tevékenység – az európai uniós joggal összhangban – szolgáltató tevékenységnek minősül. Ennek megfelelően a köznevelési szakértővé válás két módon lehetséges:

− alapvetően a hatóságnak történő bejelentés útján,

− meghatározott esetben pedig a tevékenység folytatására adott hatósági engedély alapján.

 

A bejelentés

 

A köznevelésről szóló törvény 82. § (2) bekezdése értelmében a hatóságnak történő bejelentéssel az válhat szakértővé, aki

− felsőfokú végzettséggel és pedagógus-szakképzettséggel, és

− pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal, továbbá

− pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint

− akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta öt évnél kevesebb idő telt el.

 

A bejelentést az Oktatási Hivatalnál kell megtenni, amely a bejelentés ellenőrzése és megfelelő volta alapján a bejelentést tevőt igazolás megküldésével értesíti.

 

Ha a bejelentés nem felel meg az előírásoknak, vagy a bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

A hatósági engedély

 

Aki nem felel meg a bejelentés feltételeinek, hatósági engedély alapján válhat szakértővé. A köznevelésről szóló törvény 82. § (3) bekezdése alapján a köznevelési szakértői tevékenység folytatását az Oktatási Hivatal annak engedélyezi, aki

− szakirányú felsőfokú végzettséggel és

− a szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal rendelkezik, valamint

− a szakterületének elismert képviselője.

 

A kérelem elintézése A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai szerint történik. A hatóság döntése ellen jogorvoslat vehető igénybe.

 

Közös szabályok

 

Mind a bejelentés, mind a kérelem esetére vonatkozó szabály, hogya tanügyigazgatás szakterületre történő bejelentés esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a közigazgatásban tanügyigazgatás, térségi (települési önkormányzatok köznevelési célú feladatok ellátására szerveződött társulásai, kistérségi, megyei, regionális) tervezés és fejlesztés szakterületen szerzett szakmai gyakorlat is.

 

Akár bejelentéssel, akár engedély útján szeretne valaki szakértő lenni, a kérelem az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható adatlap kitöltésével

− postai úton,

− személyesen vagy

− a Hivatal által működtetett elektronikus rendszer segítségével elektronikusan nyújtható be.

 A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó című folyóirat aktuális számában.

2016-02-09
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Óvodai szakértők és szaktanácsadók 2016

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés