BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Új előírás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésbenMiután a miniszteri rendelet 2015 áprilisában történt módosítása átfogóan megváltoztatta az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel („tanfelügyelet”) kapcsolatos előírásokat, a törvényből e jogszabályba került át az ellenőrzés módszereinek példálódzó jellegű felsorolása.

 

A miniszteri rendelet 145. § új (1a) bekezdése alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen

− az óra- és foglalkozáslátogatás,

− a megfigyelés,

− az interjú és

− a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza.

 

Az intézmény ellenőrzését legalább három − a jogszabályi feltételek szerint kijelölt − köznevelési szakértőből álló csoportnak kell végeznie. Nem változott az a rendelkezés, amely szerint a szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben kell rögzítenie.

 

A köznevelési ellenőrzések szabályainak pontosítása

 

A miniszteri rendelet új 59/A. alcíme

− a pedagógiai-szakmai ellenőrzés,

− a miniszter által elrendelt szakmai ellenőrzés és

− a fenntartó által indított törvényességi ellenőrzés szabályait foglalja össze.

 

A köznevelésről szóló törvény 86. § (1) bekezdése szerint az óvoda ellenőrzése három fajtájú lehet, ezek

− a pedagógiai-szakmai,

− a törvényességi, illetve

− a hatósági ellenőrzés.

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés a fenntartót megillető jogokból fakadó ellenőrzési lehetőség. A köznevelésről szóló törvény 83. § (3) bekezdésének e) pontja ugyanis lehetővé teszi, hogy a fenntartó ellenőrizze az óvodában az ott folyó szakmai munka eredményességét, továbbá értékelje az óvoda pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását. Ezen kívül – indokolt esetben, a köznevelésről szóló törvény 77. § (3) bekezdése alapján – az oktatásért felelős miniszter is felkérheti a fenntartót, hogy a fenntartásában lévő óvodában végeztessen szakmai ellenőrzést, és ennek eredményéről tájékoztassa. Ha a fenntartó a felkérésnek nem tesz eleget, az oktatásért felelős miniszter intézkedésére az Oktatási Hivatal jár el.

 

Fontos: a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az nem keverendő össze az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, amely a 2015-ben induló, az Oktatási Hivatal által koordinált tanfelügyeleti ellenőrzést jelenti.

 

Az óvoda pedagógiai-szakmai ellenőrzésében köznevelési szakértő vehet részt. Ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés nemzetiségi feladatot ellátó óvodában folyik

− az ellenőrzést a nemzetiség nyelvét beszélő szakértő vezetheti, ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus bevonásával kell végezni,

−a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell az országos nemzetiségi önkormányzatot, amely a szakmai ellenőrzésben részt vehet olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal rendelkező delegáltjával, aki szakterületének elismert képviselője,

− az ellenőrzés megállapításait meg kell küldeni az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzatnak, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatnak.

 

A miniszteri rendelet 156. § (1)(2) bekezdésében kaptak helyet a pedagógiai-szakmai ellenőrzés eljárási szabályai. E szerint a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal az ellenőrzés vezetőjének egyeztetnie kell az óvoda vezetőjével és azzal, aki az ellenőrzést kezdeményezte,

− a pedagógiai-szakmai ellenőrzés időtartamát,

− formáját,

− módszereit,

− az ellenőrzés időpontját, továbbá azt, hogy

− az érdekeltek milyen módon nyilváníthatnak véleményt az ellenőrzés megállapításairól.

 

További fontos rendelkezés, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait az kapja meg, akit az ellenőrzés érintett, továbbá az, akinek a kezdeményezésére az ellenőrzés indult, illetve a fenntartó.

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó aktuális számában.

Többet szeretne tudni a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről? Tekintse meg díjmentesen Pedagógiai-szakmai ellenőrzési segédlet óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak című online bemutató anygaunkat!

2015-08-11
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Új előírás az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés