BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

A kötelező óvodába járás alóli felmentés szabályai2015. április 22-én lépett hatályba A nevelési-oktatási intézmények működéséről, valamint a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet módosításáról szóló 22/2015. (IV. 21.) EMMI-rendelet, amely – többek között – a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól történő felmentés eljárási szabályait is tartalmazza.

 

A hároméves kortól kötelező óvodába járás alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni. A köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bekezdése alapján a felmentésről
− települési önkormányzati fenntartású óvoda esetén a jegyző,
− egyházi- és magánfenntartású óvoda esetében a fenntartó dönt.

A felmentést a szülőnek kell kérelmeznie, a jegyző, a fenntartó pedig csak az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, kizárólag az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

A szülőnek a felmentés iránti kérelmét meg kell indokolnia, az indok
− a gyermek családi körülményeivel,
− képességeinek kibontakoztatásával, illetve
− a gyermek sajátos helyzetével összefüggő ok, körülmény lehet.

A miniszteri rendelet 20. §-ának módosított (2) bekezdése az óvodaköteles korú gyermekekre vonatkozó általános beíratási kötelezettség alól három esetben tesz kivételt, mégpedig
− a családi napköziben,
− a bölcsődei ellátásban részesülő, valamint
− a felmentett gyermek esetében.

Ebből adódóan a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmet – főszabály szerint – az óvodai beiratkozásig, azt megelőzően kell a szülőnek előterjesztenie, ezáltal még az óvodai jogviszony létrejötte előtt döntés születik a felmentésről, így minden szereplő számára egyszerűbb a döntéshozatal.

A miniszteri rendelet alapján az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, minden évben április 20-áig − azaz az óvodai beiratkozásra jogszabályban előírt időszak első napjáig − köteles benyújtani kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, valamint a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Amennyiben a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a felmentési kérelmét szintén április 20-áig az óvoda fenntartójához kell benyújtania, a kérelem másolatát pedig a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz kell eljuttatnia.

Mérlegelési jogkör

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
− a jegyzőnek,
− a fenntartónak a szülői kérelem kérdésében mérlegelési jogköre van, azaz
− a gyermek egyéni körülményeinek alapos vizsgálata, mindenekelőtt
− annak szem előtt tartásával kell döntenie, hogy a kérelmezett megoldás valóban a gyermek érdekét szolgálja-e, és
− nem fogja-e hátráltatni később az iskolai tanulmányok megkezdését.

A családi körülményekre, a sajátos helyzetre való hivatkozás lehetősége nem segítheti elő például azt, hogy hátrányos helyzetű gyermekek ilyen módon maradjanak ki az iskolai közösségi életre felkészítő óvodai nevelésből.

A jegyző a kérelemről a közigazgatási hatósági eljárás keretében, határozati formában dönt, amely ellen jogorvoslat vehető igénybe.

 

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó aktuális számában.

2015-05-19
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

A kötelező óvodába járás alóli felmentés szabályai

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés