BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Kik szerepelnek majd a 2015. évi ellenőrzési tervben?2015-ben indul az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, röviden a tanfelügyelet rendszere, amelynek során ötévenként sor kerül minden pedagógus, intézményvezető és intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére és értékelésére.

 

A tanfelügyeleti látogatások várhatóan legkésőbb 2015 márciusában kezdődnek meg, az első évben közel 30 ezer pedagógus pedagógiai-szakmai értékelésére, köztük néhány száz igazgató ellenőrzésére kerülhet sor. A 2015-ben bevezetésre kerülő tanfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos legfontosabb előírásokat A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: rendelet) 145−159. §-ai tartalmazzák. Ezek alapján tekintsük át, mely pedagógusoknak és intézményvezetőknek kell számolniuk azzal, hogy szerepelni fognak a tanfelügyelet 2015. évi ellenőrzési tervében!

 

A rendelet 148. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái az alábbiak lehetnek:

− a pedagógus ellenőrzése,

− az intézményvezető ellenőrzése,

− az intézményellenőrzés.

 

A rendelet 146. §-ában foglaltak szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szervezése és lebonyolítása a kormányhivatalok hatáskörébe tartozik. Figyelemmel kell azonban lennünk a rendelet 193.§-ának (18) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezésre is, amely szerint a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzések szervezésével összefüggésben a kormányhivatalok számára meghatározott feladatokat az Oktatási Hivatal látja el.

 

Elsőként tekintsük át, hogy mely pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésére kerül majd sor 2015-ben, kiemelten pedig 2015 júniusával bezárólag! Ehhez azt kell világosan látnunk, hogy feltétlenül sorra kell kerülni a tanfelügyeleti ellenőrzésben azoknak a pedagógusoknak az értékelésére, akik 2014. április 30-i jelentkezésüket követően felvételt nyertek a 2015. évi minősítési tervbe, továbbá azoknak a gyakornokoknak az ellenőrzésére, akiknek minősítő vizsgájára – a munkaszerződésükben foglaltak szerint – 2015-ben kerül sor.

 

 

Ez a látens előírás az Útmutató[1] 54. oldalán szereplő információkból olvasható ki, amely szerint a gyakornokok minősítő vizsgáján és a pedagógusok minősítési eljárásában 30 százalékos súllyal kell szerepeltetni az érintett pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során meglátogatott foglalkozásainak értékelését. Az eddigiekből tehát az következik, hogy nem kerülhet sor a gyakornok minősítő vizsgájára, a pedagógus minősítési eljárására anélkül, hogy azt ne előzné meg a szóban forgó pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése, amelyet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) keretében kell lebonyolítani.

 

A legsürgősebb azoknak a gyakornokoknak a tanfelügyeleti ellenőrzése, akik 2013. szeptember 1-jén kaptak munkaszerződést, ugyanis kétéves gyakornoki idejük 2015. augusztus 31-én jár le, azonban a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet 2.§ (2) bekezdésének előírásai szerint minősítő vizsgájuk letételének határideje a tanítási év utolsó hónapjának utolsó napja, azaz esetünkben 2015. június 30. Ha a szóban forgó gyakornokok minősítő vizsgáját legkésőbb 2015 júniusában kell lebonyolítani, akkor ezt megelőzően – vélhetően 2015. március vagy április havában – sort kell keríteni tanfelügyeleti ellenőrzésükre is.

 

Szintén sürgős azoknak a pedagógusoknak a tanfelügyeleti ellenőrzése, akik – megfelelve a miniszter által kihirdetett különös feltételeknek – felvételt nyertek a 2015. évi minősítési tervbe. Ezeknek a pedagógusoknak a minősítési eljárására 2015-ben kell sort keríteni, ezt azonban esetükben is meg kell előznie a tanfelügyeleti ellenőrzésüknek, amelyet praktikusan a 2014/15-ös tanév második félévében, legkésőbb azonban 2015 kora őszén kell beütemezni annak érdekében, hogy a minősítési eljárás időpontjára a minősítő bizottság rendelkezésére álljanak a tanfelügyeleti ellenőrzés értékelőlapjai.

 

Azt várhatjuk tehát, hogy az Oktatási Hivatal 2015 januárjában elkészíti és megküldi az intézmények számára a 2015. évi ellenőrzési tervet, amelyben – elképzelhető, hogy csak számok formájában – szerepelniük kell azoknak a gyakornokoknak, akiknek minősítő vizsgájára 2015. június 30-áig sort kell keríteni, továbbá azoknak a pedagógusoknak, akik felvételt nyertek a 2015. évi minősítési tervbe is.

 

Várakozásom szerint a tanfelügyeleti rendszer tényleges megindulására így 2015 márciusában van reális esély. Ez azt is jelenti, hogy a minősítő vizsgára váró gyakornokok tanfelügyeleti ellenőrzésére mindössze két hónap áll rendelkezésre.

 

A 2015-ben tanfelügyeleti ellenőrzésre váró pedagógusok listája azonban még korántsem teljes. Nem gondoltunk ugyanis még azokra az intézményvezetőkre, akik ebben a tanévben vezetői megbízásuk negyedik évében járnak. A rendelet 149. § (2) bekezdése előírja számukra a vezetői megbízás negyedik évében történő intézményvezetői ellenőrzést. Ezért 2015 júniusáig sorra kell kerülnie azon igazgatók intézményvezetői ellenőrzésének, akik jelenleg megbízásuk negyedik évét töltik, 2015 decemberéig pedig azok az igazgatók számíthatnak jó eséllyel a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre, akik a következő tanévben töltik vezetői megbízatásuk negyedik évét.

 

A rendelet 149.§ (3) bekezdése tartalmaz egy olyan előírást, amely szerint intézményvezetői ellenőrzés keretében kell ellenőrizni azon intézményvezetők tevékenységét, akik megbízatásuk negyedik évét töltik azonban a rendelet 150. §-ának (2) bekezdése az intézményellenőrzés feltételeként írja elő azt, hogy az adott intézmény pedagógusainak legalább 60 százaléka már átesett a tanfelügyeleti ellenőrzésen, ez a feltétel azonban még egyetlen iskolában sem valósult meg.

[1]Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változata.).

 

A cikk teljes terjedelmében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó című folyóirat aktuális számában.

2015-01-08
 
Írta: Petróczi Gábor
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Kik szerepelnek majd a 2015. évi ellenőrzési tervben?

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés