BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Téli tematikus tervA hideg és sivár téli hónapokban is lehetséges olyan tematikus tervet készíteni, amely változatos, színes és vidám feladatokkal, fejleszt játékokkal van tele.

 

 

Cél- és feladatrendszer:az évszakváltáshoz/külső világhoz, a természethez, annak védelméhez – különösen a tél jellegzetességeihez, kincseihez való pozitív viszony, tudás, képesség alakítása élmények, tapasztalatok és tevékenységek biztosításával. Cél, hogy a játékok, valamint az óvodán kívüli élmény során a természetről szerzett ismereteik bővüljenek. Széles intervallumban tapasztalják meg a víz különféle halmazállapotait, a nagyobbak önállóan is végezzenek felfedezéseket. Ismerjék meg a természet körforgását, kiemelten az 5−7 éves gyermekek az évszakok, hónapok és hetek napjainak egymásutánját. Tapasztalják meg és vegyék észre az oksági viszonyokat, az ezzel kapcsolatos észrevételeiket, elemi következtetéseket az adott témához illeszkedve legyenek képesek megfogalmazni, az 5−7 évesek érvelni és vitatkozni is.

− Az óvodán kívüli programok során szerezzenek tapasztalatokat a tömegközlekedésről, a környezetükben lévő parkról, térről, a bioboltban található árukról, azok fontosságáról. A bolti vásárlásnál gyakorolják a vásárlási technikát, bátran köszönjenek, kérjenek, kérdezzenek. A zöldség-, gyümölcssaláta készítésénél fejlődjön vizuális és taktilis érzékelésük, analizáló, szintetizáló képességük. A gyógytea készítésekor ismerkedjenek a természetes ízekkel, illatokkal, és teafőzésnél tartsák be a baleset-megelőzés szabályait. Elvárt tőlük, hogy fedezzék fel az öltözködés és időjárás összefüggéseit is, illetve hogy felismerjék, felelősséggel tartoznak az egészségóvásuk tekintetében. A szabályjátékok gyakorlásánál váljon szokásukká az igazmondás, az 5−7 éveseknél a szabályok felállítása és azok betartása, illetve betartatása. Az együttes munkavégzéskor érezzék meg az „együtt könnyebb” és a „mi” örömét, növekedjen toleranciájuk, empatikus készségük, kitartásuk. Az udvari, tornatermi mozgások során, de akár a barkácsolás során is vigyázzanak egymás testi épségére. Legyen örömforrás számukra az alkotás, bátran kezdeményezzenek, ötleteiket valósítsák meg. Kifejezőkészségük, beszédkészségük fejlődjön, a tanult szavak épüljenek be a szókincsükbe.

Kiemelt fejlesztési területek:

  • motoros képességek,
  • szabálytudat, munkához való pozitív viszony,
  • forma- és időérzék fogalma,
  • egészségvédelem,
  • társas együttlét, közösségformálás.

Didaktikai feladat: ismeretszerzés, alkalmazás, rendszerezés, rögzítés, értékelés.

Módszerek: cselekvés/tevékenykedtetés, munkáltatás, gyakorlás, szemléltetés, beszélgetés, vita, magyarázat, pozitív megerősítés, dicséret, buzdítás, értékelés, segítségnyújtás.

Eszközök: gyógynövények, zöldségek, különböző használati tárgyak, zenei-vizuális/technikai- munka- és sporteszközök.

 A cikk teljes terjedelmében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó című folyóirat aktuális számában.

2015-01-06
 
Írta: Vass Katalin
 
Rovat: fejlesztés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Téli tematikus terv

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés