BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Mit vizsgál a kormányhivatal az óvoda ellenőrzésénél?A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét (Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdés). Ennek keretében vizsgálja a közneveléssel kapcsolatos döntéseit fenntartói, működtetési tevékenységét.

 

Mit vizsgál a kormányhivatal?

 

Az Nkt. 34. § (2) bekezdése alapján a kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy fenntartó az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e a nevelési intézményt.

 

A kormányhivatal a fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzése keretében az alábbi területeket vizsgálja:

− a fenntartó rendelkezik köznevelési feladatot ellátó intézmény fenntartására feljogosító igazolása, valamint

− összhangban áll-e az alapító okirat, a működés megkezdéséhez szükséges engedély és a helyi pedagógiai program,

− a nevelési intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében tett intézkedései összhangban vannak a törvényi előírásokkal,

− a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását,

− a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét,

− a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényessége előírás szerint valósult-e meg,

− a nevelési intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e,

− vizsgálta-e a fenntartó a nevelési intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását,

− a szakmai munka eredményességét,

− a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét.

A kormányhivatal helyszíni ellenőrzés során a következő dokumentumokat vizsgálja (a listát az érintettek időben megkapják írásban az előírások szerint):

− a köznevelési intézmény alapító okiratát,

− a köznevelési intézmény működési engedélyét,

− az óvodai törzskönyvet,

− a helyi pedagógiai programot,

− a szervezeti és működési szabályzatot és mellékleteit,

− a házirendet,

− az éves munkatervet,

− a felvételi és mulasztási naplót,

− a csoportnaplót,

− a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvéleményt,

− a pedagógusok személyi nyilvántartását,

− a köznevelési intézmény költségvetését,

− az épület feletti rendelkezési jog igazolására vonatkozó dokumentumot,

− az intézmény eszközeinek és felszereltségének jegyzékét,

− a fenntartó ellenőrzéseinek dokumentumait,

− az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat.

 

A fenntartói ellenőrzés is szerepel a felsorolt dokumentumok sorában.Az elmúlt hetekben, hónapokban több – nem önkormányzati fenntartású magánóvoda kapott olyan beszámolási kötelezettségű levelet, amiben a fenntartói ellenőrzéseket kellett igazolnia.

 

A fenntartó ellenőrzési rendszerébenfoglalt specifikumai megtalálhatók az Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában, Az Óvodában történő ellenőrzések rendjecímű fejezet fenntartói ellenőrzés rendjéről szóló alfejezetében. Az alábbiakban mintaidézetként példákat hozunk fel egy SZMSZ-ből – ajánlásként:

 

A fenntartó tervezett ellenőrzési területei:

 

Az ellenőrzésről középtávú és éves tervet készít. A tervezett ellenőrzések tapasztalatait megbeszéli az óvoda vezetőjével, ha kell, intézkedési tervet készíttet. Aláírásával igazolja az ellenőrzés megvalósítását az illetékes dokumentumon. Az óvodavezetőtől éves munkatervet és éves beszámolót kér.

 

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó című folyóirat áprilisi-júniusi számaiban.

2014-08-14
 
Írta: Villányi Györgyné
 
Rovat: módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Mit vizsgál a kormányhivatal az óvoda ellenőrzésénél?

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés