BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Az ellenőrzés helye és szerepe óvodai vonatkozásokbanA visszacsatolás, a sikerélmény életünk egyik legfontosabb motorja. Erre szükség van minden életkorban, minden tevékenység kísérő jelenségeként egész életen át. Ebben minden életkorban igen sok tapasztalatot gyűjtünk.

 

Tehát emlékképeink tele vannak sikerekkel és kudarcokkal ezzel kapcsolatban, és ezek rányomják bélyegüket az ellenőrzéssel kapcsolatos attitűdünkre.

 

Milyen szavak és tevékenységek jutnak eszükbe az ellenőrzés szó kapcsán?

visszacsatolás,

− számonkérés,

− tettenérés,

− elmarasztalás,

− felülvizsgálat,

− minősítés,

− segítségadás,

− támogatás,

− hiányok pótlására törekvés,

− módszerváltoztatási feladatok beiktatása,

− folyamatban történő fejlesztési tevékenységek megváltoztatása,

− ismeretek megszerzésének fontossága,

− önvizsgálatra késztetés,

− beszabályozottság,

− elvárásoknak vagy az előírásoknak való megfelelés,

− együttműködési igény és szükségesség felismerése,

− hárítási mechanizmusok belépése a folyamatokba,

− felelősség,

− kötelesség,

− ismeretek pótlása,

− megfelelés kényszere,

− és így tovább.

Milyen érzelmek kísérik az ellenőrzési folyamatokat?

– félelem,

− harag,

− agresszió,

− szembeállás,

− ellenállás,

− elfogadás,

− odafigyelés,

− befelé fordulás,

− pánik,

− elutasítás,

− energiafeltöltődés,

− sikerélmény,

− büszkeség,

− önérvényesítés megerősödése,

− kisebbségi érzés növekedése és/vagy csökkenése.

 

A fenti két felsorolás közül egyik sem teljes, saját tudásunk, átélt élményeink gazdagíthatják a sort. Persze az ellenőrzésben betöltött szerepünktől sok minden függ, mivel az ellenőrzők és az ellenőrzés alá vontak köre változó szerepkör.

 

Kik végeznek ellenőrzést az óvodában?

– óvodapedagógusok,

− óvodavezetők,

− vezetőhelyettesek,

− munkaközösség-vezetők,

− szülők,

− szakértők,

− fenntartók,

−Oktatási Hivatal.

 

Melyek azok a helyi dokumentumok, amelyek meghatározzák az ellenőrzés tartalmát?

– Alapító Okirat,

− Helyi pedagógiai program,

− Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei,

− Házirend,

− belső szabályozók,

− Az óvoda éves munkaterve,

− Csoportnapló,

− Fejlődési napló.

 

Az általános bevezetés után le kell szűkíteni a kört, mivel most kiemelten a magán és alapítványi fenntartású óvodákban folyó ellenőrzésekről, illetve velük kapcsolatos ellenőrzési módokról lesz szó.

 

Már itt az elején le kell szögezni, hogy − fenntartótól függetlenül − a köznevelési törvényi előírások számos területen a kötelességek és a jogok oldaláról azonos elvárásokat fogalmaznak meg az óvodákkal szemben.

 

Az alábbiakban azt tekintjük át, hogy milyen ellenőrzési területek szerepelnek a jogszabályokban.  

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 69. § (3), (4) bekezdés, 77. § (2) bekezdés d) pont, (3) bekezdés, 82. §, 83. § (2) bekezdés e), h) pontok, 86. §, 87. §.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Mük.r.) 145-156. §.

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § a) pontja.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (különös tekintettel a VI. Fejezet rendelkezéseire, valamint az 56. § -57/B. §, illetve a 92. §).

 (Folytatjuk!)

 

A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó című folyóirat áprilisi-júniusi számaiban.

2014-07-14
 
Írta: Villányi Györgyné
 
Rovat: módszertár

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Az ellenőrzés helye és szerepe óvodai vonatkozásokban

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés